EHBO basiscursus

Basiscursus
Onder leiding van deskundige, gekwalificeerde en enthousiaste instructeurs leert u ongevalsituaties te beoordelen en adequate Eerste Hulp te verlenen. U leert wat u in verschillende situaties moet doen, of, wat minstens zo belangrijk is, wat u moet laten. Om het oefenen een realistisch karakter te geven, worden zogenaamde Lotus-slachtoffers ingezet.

U leert hier de noodzakelijke levensreddende handelingen zoals het controleren van ademhaling en bewustzijn en reanimeren. Daarnaast leer u het herkennen, beoordelen en behandelen van verschillende verwondingen inclusief verbandleer. Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan acuut optredende ziektebeelden zoals hyperventilatie, epilepsie en suikerziekte. Eerste hulp is altijd gericht op noodzakelijke handelingen en het geruststellen van het slachtoffer tot de eventueel benodigde professionele hulpdiensten aanwezig zijn.

Examen
In aansluiting op de cursus wordt het examen afgenomen door een examenteam, bestaande uit een arts of gespecialiseerd verpleegkundige, een instructeur en een lotusslachtoffer. Het examen wordt onder toezicht van het Oranje Kruis afgenomen en bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
Het Diploma Eerste Hulp wordt afgegeven door het Oranje Kruis.

Tijdsduur
De cursus duurt 10 avonden. De lessen worden gegeven op dinsdag van 19.30 tot 21.30, de laatste les is het examen. De vereniging verzorgt het oefenmateriaal en het cursusboek van het Oranje Kruis.

Locatie
De Basiscurus en de Herhalingslessen worden gegeven in:
Ontmoetingscentrum Het Hoofdwartier,
Rembrandtstraat 52A
4625 CC Bergen op Zoom
Telefoon 0164-242219
Beheerder: Pieter Lenssen, p.lenssen@svwboz.nl

Kosten
Het cursusgeld voor de basiscursus bedraagt € 230.00. Dit is inclusief het cursusboek, materiaal en het examen.

Let op: een aantal zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de opleiding EHBO. Bijvoorbeeld Achmea vergoed 75% met een maximum van €114.00 per kalenderjaar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te kijken of ook uw opleiding vergoed wordt.